Vuosikokous 3.5.2018 klo 17.00 alkaen Kumppanuustalolla

19.3.2018

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa ja kuulemaan vuosikokoukseen kutsuttavia asiantuntijavieraita. Ohjelmasta julkaistaan lisätietoa 27.4.

Naivistien Ystävät ry:n Vuosikokous 2018

3.5. klo 17.00 alkaen Kumppanuustalolla

Kirjastokatu 1, 30100 Hämeenlinna

 

Ohjelma
Kuulumiset Iittalasta
Ennen vuosikokousta kuulemme Naivistit Iittalassa säätiön asiamiehen Ulla Heinosen tervehdyksen Iittalasta. Heinonen kertoo kesän tapahtumista ja näyttelyn sekä naivistisen aseman valmisteluista. (10 min)

 

Taiteilija esittäytyy
Sen jälkeen meille esittäytyy kesän 2018 näyttelyn uusi naivistitaiteilija Pirjo Alatalo Pirjo (s. 58) Hämeenlinnasta. Hän kertoo taiteellisesta työskentelystään ja esittelee teoksiaan. (10 min)

 

Kahvitarjoilu.
 

VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi.
9. Päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus kuluvaksi toimintakaudeksi.
10.Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi.
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi. (puheenjohtaja erovuorossa 2018) joten tätä kohtaa ei käsitellä.
12.Valitaan yhdistyksen hallitukseen puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
14.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
15. Päätetään kokous.